-บริการส่งในกรุงเทพทั้งหมด ค่าส่ง500฿

-ส่งต่างจังหวัดที่(ไม่มีสนามบิน) ส่งทางรถ มีคนดูแลตลอดระยะเวลาการเดินทาง ค่าส่ง1000฿

-ส่งต่างจังหวัดที่มีสนามบิน ค่าส่ง1000฿

ขึ้นข้างบน