โทรสอบถามและสั่งซื้อสุนัข. 0926314273

-บริการส่งในกรุงเทพทั้งหมด 600฿

-ส่งต่างจังหวัดที่(ไม่มีสนามบิน) ส่งทางรถ มีคนดูแลตลอดระยะเวลาการเดินทาง 

-ส่งต่างจังหวัดที่มีสนามบิน 

ขึ้นข้างบน